Ico1
Ico2
Ico3
Ico4
Ico5
Ico6
Ico7

Alroo Arboservice

Alroo Arboservice is een bedrijf dat producten en diensten levert inzake de Arbo-wet.
In een zeer praktische opsomming betekent dit voornamelijk het volgende;
  • Het maken van een Risico-Inventarisatie & -Evaluatie (RI&E).
  • Het vaststellen van het aantal en het eventueel leveren en/of monteren van de diverse brandblusmiddelen, met daarbij (indien wenselijk) het jaarlijkse onderhoud en controle van deze producten conform Regeling Erkenning Onderhoud Blusmiddelen (REOB).
  • Het maken van diverse soorten plattegronden, waaronder vluchtwegplattegronden, betreffende vluchtwegen met de bijbehorende veiligheidsaanduidingen in de wettelijke maten en uitvoeringen.
  • Het schrijven van een ontruimingsplan, met daarbij de mogelijkheid tot het begeleiden van het oefenen en in goede banen leiden van de ontruiming.
  • Het schrijven van een aanvalsplan voor de brandweer.
  • Het vaststellen van het aantal, de maat en soort verbandkoffers, met daarbij (indien wenselijk) het jaarlijkse onderhoud en controle van deze producten. Tevens kunnen wij allerlei specialiteiten inzake EHBO-materialen leveren, geënt op het bedrijf, het werk en de gezondheid.
  • Het vaststellen en eventueel leveren en/of monteren van de noodzakelijke noodverlichtingsarmaturen.
  • Het vaststellen en eventueel leveren en/of monteren van de benodigde veiligheidssignalisatie (pictogrammen).
  • Het vaststellen en opleiden van de benodigde Bedrijfshulpverleners (BHV-ers). Ook de jaarlijkse herhaling hiervan. Al onze opleidingen bevatten een gecertificeerd examen volgens het Nederlands Instituut voor Bedrijfshulpverlening (NIBHV).
  • Het leveren van eventuele herkenningsproducten; zoals de BHV-hesjes.

Alle details, welke niet in bovenstaande regels genoemd zijn, kunnen door Alroo Arboservice geregeld worden.

Alle diensten worden volgens de bepalingen in de Arbo-wet uitgevoerd!
Alle producten zijn conform Nederlandse Eenheids Normering (NEN) en EG kaderrichtlijn 89/391 ERG gefabriceerd.

 
 
Alroo Arboservice | Tappersweg 6-b | 2031 ET  Haarlem | K.v.K.-nr: 342.62.419
T: 023 – 531 64 02 | F: 023 – 532 50 21 | E: info@alroo.nl | W: www.alroo.nl
 
Contact Noodverlichting Bedrijfsnoodplan Vluchtwegplattegronden EHBO Pictogram / Signalering Risico Inventarisatie Home